Mój Prąd 4.0

Mój Prąd 4.0: dotacje do magazynów energii elektrycznej i do fotowoltaiki

Mój Prąd 4.0 to już czwarta edycja popularnego programu, który ma nakłonić Polaków do produkcji i magazynowania energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Nabór wniosków w programie rusza już 15 kwietnia 2022 roku. Dotacje będą dotyczyć nowych i obecnych prosumentów, zachęcając do nowego systemu rozliczania się, czyli net-billingu. Ten system ma motywować do zwiększenia konsumpcji energii przez prosumenta i magazynowanie jej nadwyżej nie w sieci tylko w domu. Budżet programu będzie wynosił około 350 mln zł i będzie w całości pochodził z funduszy unijnych.

Na czym polega program Mój Prąd?

W ramach tego programu, po złożenia odpowiedniego wniosku, można się ubiegać o dofinansowanie własnej instalacji fotowoltaicznej czy magazynów energii, a także innych źródeł prądu np. wspierających elektromobilność, takich, jaki punkty ładowania pojazdów elektrycznych.

Kto może otrzymać dofinansowanie Mój Prąd i jakiego rzędu to są kwoty?

O takie dofinansowanie mogą się starać osoby fizyczne, które już posiadają urządzenia wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby i mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej oraz takie, które dopiero chcą przystąpić do programu.

 

Dotacja do fotowoltaiki wyniesie 4 tys. zł lub 5 tys. zł przy połączeniu paneli słonecznych z dodatkowymi inwestycjami.

 

Do dodatkowych inwestycji należą: magazyny energii elektrycznej, na które dotacja wyniesie do 7,5 tys. zł oraz magazyny ciepła dofinansowane do 5 tys. zł. Do tego będzie można dostać 3 tys. zł na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS).

 

Podsumowując: wysokość dofinansowania będzie zależne od skali inwestycji – w przypadku samej fotowoltaiki będzie niższa niż z dodatkowym montażem magazyny energii.

 

W sumie maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet ponad 20 tys. zł.